Přihláška k táboru

Vydáno: 12.04.2014 10:40

V případě zájmu je možnost si místa rezervovat telefonicky: 728 683 140, e-mailem: kone-trni@seznam.cz,                   nebo u Bc. Jaroslavy Říhové.
Pro potvrzení rezervace zašlete vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku na naši e-mailovou adresu nebo poštou na adresu uvedenou v kontaktech.
Prohlášení o bezinfekčnosti se spolu s a kartičkou zdravotní pojišťovny odevzdáte v den nástupu a nesmí být starší dvou dnů.
Místo na táboře Vám bude rezervováno po dobu 14 dní. V tomto termínu je třeba uhradit platbu, případně zálohu 1 000,-Kč. Doplatek ceny je nutné uhradit nejpozději 30 dní před nástupem. Možnost platby složenkou na adresu uvedenou v kontaktech nebo na bankovní účet č. ú.: 181992167/0600, variabilní symbol = rodné číslo dítěte. V případě příspěvku od zaměstnavatele Vám zašleme fakturu.

Bezinfekčnost a souhlas s uveřejněním fotografií Bezinfekčnost a souhlas s uveřejněním fotografií
Závazná příhláška Závazná příhláška
Zdravotní zbůsobilost Zdravotní zbůsobilost